Site logo
Dansk Svenska English Norsk Suomeksi Deutsch

DemotekstPietarin ja Turun kaupungit ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2008–2011. Kuvernööri Valentina Matvienko ja kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen allekirjoittivat 8.6. Pietarin talousfoorumin yhteydessä sopimuksen kaupunkien välisestä monipuolisesta yhteistyöstä talouden, tieteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.
- Pietari on Itämeren suurin, nopeasti kehittyvä talouden keskus, jossa on erittäin vahvoja tieteen ja tutkimuksen osaamiskeskittymiä. Kiinnostus Pietaria kohtaan kasvaa jatkuvasti eri puolilla, ja on tärkeää, että Turku säilyttää erityisasemansa Venäjän läntisen portin kanssa, toteaa Pukkinen.


- Yhteistyösopimus vankistaa ja konkretisoi Pietarin ja Turun jo 55 vuotta kestänyttä ystävyyskaupunkitoimintaa. Nyt allekirjoitetun asiakirjan avulla kaupungin muiden toimijoiden on jatkossa helpompi kehittää ja tiivistää yhteistyötä Pietarin vastaavien tahojen kanssa.
- Kuntalaisille yhteistyö näkyy varmasti lisääntyvänä kulttuuritarjontana, urheilijoiden tiivistyvänä kanssakäymisenä sekä nuorisopuoluella kansainvälisten kokemusten kasvamisena, pohtii Pukkinen.
Kokemustenvaihtoa ja konkretiaa
Asiakirjassa määritellään 57 eri toimenpidettä aikatauluineen ja vastuutahoineen. Kaupan ja talouden osalta painopisteet vaihtelevat yritys- ja elinkeinoelämän kontaktien luomisesta meriteollisuuteen, matkailun edistämiseen ja kokemusten vaihtoon innovaatiopolitiikan ja -teknologian saralla. Käytännön yhteistyön kehittämistä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa pidetään erittäin tärkeänä. Yhteistyöllä haetaan vauhtia talouden kehitykseen molemmissa kaupungeissa.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 näkyy selkeästi Pietarin ja Turun yhteistyösuunnitelmissa. Yhteiset näytelmäproduktiot, konsertit, festivaalit ja muu tietojen vaihto mainitaan tulevina toimenpiteinä. Ajankohtaisen ympäristönsuojelun alalla luotetaan kokemustenvaihtoon mm. jätteidenkäsittelyn optimoinnissa ja hyödyntämisessä.
Yhteistyötä halutaan tiivistää myös sosiaaliturvan ja terveydenhoidon alalla, informaatioteknologioiden sekä liikenteen ja logistiikan puolella. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa pyritään kehittämään ja saamaan käyttöön mm. Pietarin alueen kuljetusyrityksissä ja logistiikkakeskusten toiminnassa sekä jokapäiväisessä terveydenhoidossa.
Jokaiselle toimenpiteelle on määritelty oma vastuutahonsa sekä Pietarissa että Turussa. Kokonaisuutta koordinoivat Pietarin Ulkosuhteiden komitea ja Turun

     

 


Voice ASP Sverige | 115 50 Stockholm | Puh + 46 8 410 200 57 | Matkapuhelin +46 70-33 99957| mayda@voiceasp.no